Neem bij uw eerste bezoek altijd uw zorgpas en een identiteitsbewijs mee

Gegevens fysiotherapeuten:

E.H. van Heuven

KNGF nummer 300948
Lid KAB/NAV D1250
AGB code fysiotherapie 04048823
AGB code acupunctuur 90002935
AGB code praktijk 04001271

BTW nummer 0750.33.859.B.01

R.R. Sleebos

Bankrekeningnummer
AGB code fysiotherapie 04076144
AGB code praktijk 04040335

L. Grigorian

KNGF nummer 411491
AGB code fysiotherapie 89919087604

J. Sleebos

AGB code fysiotherapie 04122425

Identificatieplicht

Sinds 1 juni 2009 zijn wij wettelijk verplicht uw zorgpas en identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) op juistheid te controleren. Zie ook: Identificatieplicht Zorgverzekering.

Privacyreglement
De praktijk houdt, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van uw directe persoonlijke en (para)medische gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPG) van toepassing. In de praktijk ligt het privacyreglement ter inzage.

Huisregels
Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden

 • cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden
 • de praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand
 • de praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten in het pand of buitenterrein
 • gaarne uw fiets of auto parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen
 • lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden
 • ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Aansprakelijkheid eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade/verlies/zoekraken van uw eigendommen.

Verhindering
Bij verhindering de afspraak graag tijdig afzeggen. Dit biedt ons de gelegenheid om in die tijd een andere cliënt van dienst te zijn. Afspraken graag minimaal 24 uur van te voren annuleren. Mocht u een afspraak voor maandag af willen zeggen dan dient u dit voor zaterdag 12:00 telefonisch te doen. Wij zien ons anders genoodzaakt een behandeling in rekening te brengen (75% van het geldende tarief).

Patiëntenregistratie
Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsregistratie (WBP) van toepassing. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt hebben ook een beperkt aantal personen binnen de praktijk toegang tot de gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Op alle diensten van de praktijk zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze liggen ter inzage op de praktijk.

Algemene Verordening Gezondheidsgegevens (AVG)
Op 25-05-2018 gaat de nieuwe AVG wet inwerking wat inhoudt dat er extra regels in het privacy reglement komen. Dit betekent voor u dat het duidelijker wordt wat er met uw gegevens gebeurt zodra u zich bij ons aanmeld.

 • Attent Fysiotherapie gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
 • Attent Fysiotherapie deelt patiëntengegevens niet met derden,
  tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
 • Attent Fysiotherapie bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
 • Attent Fysiotherapie houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
 • Attent Fysiotherapie vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als ergeen behandelcontract gesloten is.
 • Attent Fysiotherapie informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
 • Attent Fysiotherapie informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Attent Fysiotherapie informeert patiënten indien Attent Fysiotherapie bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Klachtenregeling Fysiotherapie
In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft de KNGF een klachtenregeling ingesteld en een Klachtencommissie aangesteld. U mag ervan uitgaan dat wij ons vak als fysiotherapeut zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u desondanks klachten, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de desbetreffende fysiotherapeut of contact op te nemen met iemand anders binnen onze praktijk. Zie: Contact.

U kunt ook gebruik maken van de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. U vindt hierover informatie in een brochure in de wachtkamer. Meer informatie vindt u op www.defysiotherapeut.com

Het klachtenreglement ligt ter inzage op de praktijk.

Ga terug