Acupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditional Chinese Medicine, de T.C.M. In de T.C.M. circuleert de energie van het lichaam via zgn. meridianen, ook wel energiekanalen genoemd. Deze meridianen zijn genoemd naar het orgaan waar ze contact mee hebben. Zo is er b.v. de levermeridiaan, de longmeridiaan etc.

Zij vormen samen een complex netwerk waarin de energie door verplaatst word en zo overal kan komen. Op deze meridianen liggen de acupunctuurpunten. Een acupunctuurpunt is een punt waarmee de acupuncturist, o.a. met een naald, invloed kan uitoefenen op het stromen van energie in de meridianen.

Door een acupunctuurnaald te prikken in een acupunctuurpunt, zet je de energie in beweging en kun je deze zo nodig versterken of afremmen om het lichaam weer in een energetisch evenwicht te brengen.

Ooracupunctuur

Bij de ooracupunctuur prikkelt men met naalden en/of laser bepaalde punten op de oorschelp. Deze punten zijn via het centrale zenuwstelsel reflexmatig verbonden met bepaalde delen van het lichaam. De prikkel leidt ter plekke tot een toename van de zelf genezende werking van het lichaam.

Ooracupunctuur is evenals lichaamsacupunctuur een behandeling met een algemeen regulerend karakter. Dit uit zich behalve in werking op de klachten ook in een verbetering van het algemeen welbevinden. Beide therapievormen kunnen dan ook zeer goed ter gelijke tijd toegepast worden.

Uit balans

Volgens de Traditioneel Chinese geneeskunde is ziekte het gevolg van een verstoring van het “evenwicht”. Evenwicht wordt als het basisprincipe van het universum gezien. Het wordt gevormd door twee componenten die elkaars tegenpool en complement zijn : “Yin/Yang”. Volgens de Chinese zienswijze kan alles in het universum in een Yin en een Yang deel onderscheiden worden. Yang staat voor mannelijk, de zon, scheppende deel en Yin staat voor het vrouwelijke, ontvangende, donkere deel. Beide polariteiten vullen elkaar aan en manifesteren zich dan ook tegelijk. In de dag en nachtcyclus bijvoorbeeld, is op het middernachtelijk uur het Yin maximaal. Tevens is het Yang van de nieuwe dag al in het eerste aanvang aanwezig.

De traditionele Chinese geneeskunde is erop gericht het evenwicht tussen Yin/Yang te herstellen.

Acupunctuur indicatie’s

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) te Geneve heeft in 1979 een lijst op gesteld van indicatiegebieden voor acupunctuurbehandeling. Aangevuld met uit de praktijk gebleken goede resultaten, blijkt acupunctuur effectief te zijn bij de behandeling van o.a.:

 • Beweging apparaat, bv spier pees en gewrichtsklachten
 • Spijsverterings kanaal, bv maag en darmklachten
 • Allergieen bv hooikoorts, exceem
 • Algemeen pijnklachten
 • Triggerpoints
 • Hormonale klachten bv menstuatie en overgangklachten
 • Enkele andere indicatie s zijn,
 • Uitputtingstoestanden zowel lichamelijk als geestelijk
 • Slaapstoornissen
 • Nervositeit, depressie s
 • Hoofdpijnen
 • Aangezichtspijnen
 • Zwangerschap misselijkheid
 • Sudeckse dystrofie ook wel complex regionaal pijnsyndroom genoemd
 • Status na chemobehandeling en bestraling, de bij en restklachten

Vergoeding consult acupunctuur

Indien u aanvullend verzekerd bent zal de zorgverzekeraar een vergoeden, deels of geheel tot een bepaald maximum afhankelijk van uw aanvullende pakket.

Uw acupuncturist is lid van de Nederlandse Vereniging van Acupunctuur, de N.V.A. te Amersfoort.

Meer informatie:
Op de site van de vereniging www.acupunctuur.nl, vindt u onder andere betreffende vergoedingen, evenals bij u zorgverzekeraar de nodige informatie.