Chronische ZorgNet

Attent Fysiotherapie is aangesloten bij het landelijke netwerk Chronische ZorgNet. Dit is een netwerk van gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals
perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen. Op 3500 locaties in Nederland te vinden. Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor de patiënten met chronische aandoeningen, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

Lees meer informatie op hun eigen website: https://www.chronischzorgnet.nl