Claudicatio therapie

Claudicatio therapeuten bieden gesuperviseerde looptherapie aan patiënten met perifeer arterieel vaatlijden en onderscheiden zich door het begeleiden van patiënten in het verkrijgen en behouden van een gezonde leefstijl. De kwaliteit van de behandeling wordt geborgd door een set aanvullende kwaliteitsvoorwaarden waaraan Claudicatio therapeuten voldoen. Op deze manier is voor elke patiënt met perifeer arterieel vaatlijden in Nederland de beste, conservatieve zorg beschikbaar.

In onze praktijk is Rob Sleebos gespecialiseerd in het behandelen van claudicatio en perifeer arterieel vaatlijden.